Aktuality ze stavby 24.04.2018

24.04.2018 Zdravíme vás ze stavby, nadále probíhají betonářské práce na základových konstrukcích části B, bednění a betonáže sloupů. Probíhají práce na základových konstrukcích části A. Probíhá pokládka zemnící sítě. Dokončení betonáže pasů. Probíhají zásypy mezi...

Aktuality ze stavby 31.03.2018

31.03.2018 Probíhají práce na výkopech a pokládce páteří vodorovné kanalizace v části B i A, probíhají betonářské práce na základových konstrukcích a RŠ části B. Zahájeny práce na základových konstrukcích části A. Probíhá pokládka zemnící sítě. Budou probíhat zásypy...