24.04.2018

Zdravíme vás ze stavby, nadále probíhají betonářské práce na základových konstrukcích části B, bednění a betonáže sloupů. Probíhají práce na základových konstrukcích části A. Probíhá pokládka zemnící sítě. Dokončení betonáže pasů. Probíhají zásypy mezi pasy, příprava na betonáž desky.