Aktuality ze stavby 29.05.2018

29.05.2018 Bytový dům Rezidence u zámku roste doslova „jako z vody“ . Na stavbě probíhá bednění a betonáže stropů nad 1.NP, betonáže sloupů 2.NP. Probíhají vyzdívky 1.NP/části A. Zahájeny vyzdívky v 2.NP/části B. Práce na přípojce dešťové kanalizace. Přejeme všem...

Aktuality ze stavby 14.05.2018

Zdravíme vás opět ze stavby.  Betonářské práce na základových konstrukcích části A, B před dokončením, bednění a betonáže sloupů. Probíhají vyzdívky 1. NP částí A i B.