Zdravíme vás opět ze stavby. 

Betonářské práce na základových konstrukcích části A, B před dokončením, bednění a betonáže sloupů. Probíhají vyzdívky 1. NP částí A i B.