29.05.2018

Bytový dům Rezidence u zámku roste doslova „jako z vody“ . Na stavbě probíhá bednění a betonáže stropů nad 1.NP, betonáže sloupů 2.NP. Probíhají vyzdívky 1.NP/části A. Zahájeny vyzdívky v 2.NP/části B. Práce na přípojce dešťové kanalizace. Přejeme všem krásný slunečný den.