19.09.2018 – Probíhající práce
Armování stropu nad 4.NP A, betonáž stropu střechy A
Zdění příček 4.NP B, 3.NP A, vyzdívky instalačních šachet na B, přizdívky Ytong sociální zař., omítky v technických místnostech. Probíhají montáže rozvodů TZB na A i B – elektro, VZT, ZTI, TOPO. Probíhá montáž oken, montáž parotěsné zábrany teras B, zásyp za garážemi.