09.11.2018 Probíhající práce na stavbě:  Probíhají práce na KZS (kontaktní zateplovací systém), část B bude příští týden připravena v lepidle. Přizdívky Ytong sociální zař., obezdívky instalačních šachet, omítky v 4.NP /A, provádí se štukové omítky 3.NP B. Probíhají montáže rozvodů TZB na A i B – elektro, VZT, ZTI, TOPO. Montáž střechy – dokončení a detaily, práce na pokládce kanalizace a montáž přečerpávací šachty, výkopy pro komunikace.