Aktuality ze stavby 29.05.2018

29.05.2018 Bytový dům Rezidence u zámku roste doslova „jako z vody“ . Na stavbě probíhá bednění a betonáže stropů nad 1.NP, betonáže sloupů 2.NP. Probíhají vyzdívky 1.NP/části A. Zahájeny vyzdívky v 2.NP/části B. Práce na přípojce dešťové kanalizace. Přejeme všem...

Aktuality ze stavby 14.05.2018

Zdravíme vás opět ze stavby.  Betonářské práce na základových konstrukcích části A, B před dokončením, bednění a betonáže sloupů. Probíhají vyzdívky 1. NP částí A i B.

Aktuality ze stavby 24.04.2018

24.04.2018 Zdravíme vás ze stavby, nadále probíhají betonářské práce na základových konstrukcích části B, bednění a betonáže sloupů. Probíhají práce na základových konstrukcích části A. Probíhá pokládka zemnící sítě. Dokončení betonáže pasů. Probíhají zásypy mezi...

Aktuality ze stavby 31.03.2018

31.03.2018 Probíhají práce na výkopech a pokládce páteří vodorovné kanalizace v části B i A, probíhají betonářské práce na základových konstrukcích a RŠ části B. Zahájeny práce na základových konstrukcích části A. Probíhá pokládka zemnící sítě. Budou probíhat zásypy...

Aktuality ze stavby 31.leden – 12.březen

 31. leden 2018 Po provedení srovnání plochy staveniště byly zahájeny práce na přípravě ZS. Nyní intenzivně probíhají práce na přeložce kanalizace, která křížila objekt BD. Zahájili jsme práce na hlubinném založení objektu bytového domu. Následovat bude pokládka...
ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY

ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY

Hlásíme se v roce 2018 a s přáním všeho dobrého pro vás máme aktuální informace. Kdo bydlí v Oslavanech tak si již mohl všimnout, že na náměstí 13. prosince začalo být rušno. Generální dodavatel UNISTAV CONSTRUCTION a.s. zahájil výstavbu nového bytového domu Rezidence...