Jak probíhá koupě bytu?

K NASTĚHOVÁNÍ DUBEN 2019

Koupě nového bytu je zásadní investicí, a proto jsme pro vás připravili jednoduchý manuál 4 základních kroků, aby vše bylo přehledné a jednoduché.

Informační schůzka

Po osobní schůzce a seznámení se s projektovou dokumentací Vám můžeme bytovou jednotku nezávazně před-rezervovat na dobu 5 pracovních dnů.

SMLOUVY A FINANCOVÁNÍ

Po seznámení se se vzorovými smlouvami Vám náš obchodník vyhotoví návrh příslušné smlouvy. Nejdříve je uzavírána smlouva rezervační, do 30 dnů od podpisu této smlouvy je uzavírána smlouva o smlouvě budoucí kupní.  

Klientské změny a výstavba

Do určitého termínu výstavby bytového domu je možno otevřít tzv. klientskou změnu, v rámci které můžete měnit dispozice bytu, zařizovací předměty, podlahy a dveře.
V případě klientských změn je nutné uzavření dodatku smlouvy o smlouvě budoucí o klientských změnách.

Kupní smlouva

Po dokončení bytové jednotky budete přizváni na předpřejímku bytu1. Po uhrazení doplatku kupní ceny v souladu se splátkovým kalendářem uzavřeme Kupní smlouvu a dojde k protokolárnímu převzetí bytu. Následně podá prodávající Návrh na vklad vlastnického práva do Katastru nemovitostí. Předáme vám klíče a jste vlastním pánem ve svém novém bytě.

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

Rezervační poplatek: 57 500 Kč vč.DPH

%

z kupní ceny vč. DPH do 10 dnů od podpisu smlouvy budoucí kupní

%

z kupní ceny vč. DPH do 30 dnů OD PODPISU SMLOUVY BUDOUCÍ KUPNÍ

%

z kupní ceny vč. DPH do 14 dnů po dokončení vnitřních prací (2)

%

z kupní ceny vč. DPH do 14 dnů po oznámení o nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí (3)

Upozornění:

  • Výše DPH se může změnit v závislosti na její aktuální zákonné sazbě v době prodeje.
  • Veškeré údaje mají nezávazný informativní charakter a developer si vyhrazuje právo na změny. Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání u prodejce.

VYSVĚTLENÍ POJMŮ

Rezervační poplatek ve výši 57 500Kč vč.DPH splatný do 5 kalendářních dnů od podpisu rezervační smlouvy. Rezervační poplatek je součástí kupní ceny.

(1) Cílem předpřejímky je kontrola kvality a všech objednaných klientských změn.

(2) Dokončením vnitřních prací se rozumí lité cementové potěry ( podlaha), omítky a SDK.  konstrukce (bez výmalby), obklady a dlažby v koupelnách a WC včetně osazení vany nebo sprchové vaničky.

(3) Převzetí bytové jednotky a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí se uskuteční po řádné kolaudaci. Splátka ve výši <5% kupní ceny je splatná do 14 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, přičemž na tuto splátku se započítává uhrazená rezervační kauce.

 

Bytové jednotky lze financovat bezhotovostním převodem nebo hypotečním úvěrem. 

Komplexní služby v oblasti financování bydlení.

Ing. Pavel Holík

tel. č. : +420 602 572 809 , 

email: ing.pavel.holik@seznam.cz

DEVELOPERSKÝ PROJEKT REZIDENCE U ZÁMKU JE FINANCOVÁN SPOLEČNOSTÍ EQUA BANK A.S.