Prohlášení

Informace na webu slouží pouze pro informační účely a nejsou návrhem na uzavření smlouvy.

Veškeré vizualizace, plány, nákresy a fotografie projektu jsou pouze orientační, kdy skutečné provedení projektu se může lišit.

Vizualizace, nákresy, plány a fotografiemi znázorněné okolí projektu je pouze ilustrativní a nemusí odpovídat skutečnosti anebo budoucímu vývoji dané lokality.