31.03.2018

Probíhají práce na výkopech a pokládce páteří vodorovné kanalizace v části B i A, probíhají betonářské práce na základových konstrukcích a RŠ části B. Zahájeny práce na základových konstrukcích části A. Probíhá pokládka zemnící sítě. Budou probíhat zásypy mezi pasy, příprava na betonáž desky.